معرفی به دوستان اشتراک گذاری

معاون توسعه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش از ارائه خدمات بیمه حوادث برای دانش‌آموزان خبر داد.

اکبر حاجیلو معاون توسعه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش از پوشش بیمه‌ای برای تمام دانش آموزان کشور خبر داد و گفت: این پوشش به عنوان بیمه حوادث دانش آموزان بیمه حوادثبه شمار می‌رود یعنی چنانچه دانش‌آموزی دچار مشکل یا سانحه‌ای شود امکان استفاده از این بیمه برای وی وجود دارد. 
 
وی افزود: در بحث درمان این بیمه کارایی چندانی نداشته و در قراردادی که برای این بیمه تنظیم شده مسائلی همچون نقص عضو و فوت ناشی از سانحه تحت پوشش خدمات بیمه‌ای است. 
 
حاجیلو عنوان کرد: با توجه به اینکه افزایش خدمات پوشش بیمه مستلزم افزایش هزینه از اولیای دانش‌آموزان بوده بنابراین سعی شده تا مواردی که امکان بروز آن بیشتر است در خدمات بیمه‌ای لحاظ شده و مواردی نظیر جراحی و درمان بیماری‌ها در خدمات بیمه‌ای دیگری اعمال شود. 
 
معاون توسعه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: اکنون پوشش بیمه در تمام مدارس دولتی و غیردولتی برای اکثر دانش‌آموزان لحاظ شده حق بیمه در طول چند سال اخیر افزایش چندانی نداشته است. 
 
 

نظرات

 
   
 
Captcha