مژده برای دانش‌آموزان هنرستانی و کارودانش

معرفی به دوستان اشتراک گذاری

هنرستانی‌ها و فنی‌وحرفه‌ای و کار و دانشی‌ها می‌توانند تا کارشناسی ادامه تحصیل دهند و دو مدرک کاردانی و کارشناسی را دریافت کنند.

رییس مرکز آزمون دانشگاه آزاد گفت: همچنین دانش‌آموزان هنرستانی در دوره‌های فنی‌وحرفه‌ای و کار و دانش بر اساس قانونی که یک دوره سه ساله را در هنرستان می‌گذرانند، مجاب هستند در کاردانی پیوسته ادامه تحصیل دهند. بر اساس مصوبه‌ای که اخیرا به تصویب رسیده و ابلاغ شده است، این افراد می‌توانند تحصیل خود را تا مقطع کارشناسی ناپیوسته ادامه دهند. بنابراین هنرستانی‌ها و فنی‌وحرفه‌ای و کار و دانشی‌ها می‌توانند تا کارشناسی ادامه تحصیل دهند و دو مدرک کاردانی و کارشناسی را دریافت کنند.

منبع : ایسنا

نظرات

 
   
 
Captcha